Глосарій

Основні поняття дистанційного навчанняОгляд глосарія за абеткою

А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все
Відсортовано за Ім'я (за зростанням) Сортувати за: Прізвище | Ім'я змінити до (за спаданням)

Сторінка:  1  2  (Далі)
  Все

Фото Вікторія Миколаївна Поправка

Вікторія Миколаївна Поправка

Адміністратор

Роль, яка надає користувачу повний набір прав та привілеїв при роботі з Moodle, а також у всіх курсах.

Блоґ

(англ. blog, від web log, «мережевий журнал чи щоденник подій») — це веб-сайт, головний зміст якого — записи, зображення чи мультимедіа, що регулярно додаються. Для блоґів характерні короткі записи тимчасової значущості.

Глосарій

 (лат. glōssarium — «словник глос ») — словник до тексту, що пояснює маловідомі або застарілі слова. Глосарій — список понять в специфічній області знання з їх визначеннями. 

Дистанційне навчання (ДН)

Форма організації навчального процесу та педагогічна технологія, основою якої є керована самостійна робота тих. хто навчається та широке застосування у навчанні сучасних інформаційних, комп'ютерних та телекомунікаційних технологій за умов територіальної розрізненості викладача та слухачів.

Консультація

Вид навчального заняття, коли слухач отримує відповіді від викладача на конкретні запитання або пояснення конкретних положень чи аспектів їх практичного використання.

Конференція з обміну досвідом

Це інтерактивний вид заняття, основним змістом якого є обговорення попередньо підготовлених доповідей слухачів з актуальних проблем їхньої професійної або управлінської діяльності, власного передового досвіду.

Мoodle

Це назва платформи, що дозволяє будь-кому дистанційно, за допомогою Інтернету, оволодіти навчальним матеріалом та самому створювати дистанційні курси і проводити навчання на відстані (від англ. Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) модульне об’єктно-оріентоване динамічне навчальне середовище — вільна система управління навчанням (LMS).

Обліковий запис

 у комп'ютерній системі — сукупність наданої інформації про користувача, засобів та прав користувача відносно багатокористувацької системи.

Папка

Віртуальна папка на сервері, в якій викладач може розмістити файли для студентів

Педагогічна практика

 

Має на меті отримання слухачем професійних навичок, умінь, ознайомлення з ППД та інноваційною діяльністю навчальних закладів, а також навичок аналітичної роботи. 

 


Сторінка:  1  2  (Далі)
  Все