Глосарій

Основні поняття дистанційного навчанняОгляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка:  1  2  (Далі)
Все

А

Адміністратор

Роль, яка надає користувачу повний набір прав та привілеїв при роботі з Moodle, а також у всіх курсах.

Б

Блоґ

(англ. blog, від web log, «мережевий журнал чи щоденник подій») — це веб-сайт, головний зміст якого — записи, зображення чи мультимедіа, що регулярно додаються. Для блоґів характерні короткі записи тимчасової значущості.

Г

Глосарій

 (лат. glōssarium — «словник глос ») — словник до тексту, що пояснює маловідомі або застарілі слова. Глосарій — список понять в специфічній області знання з їх визначеннями. 

Д

Дистанційне навчання (ДН)

Форма організації навчального процесу та педагогічна технологія, основою якої є керована самостійна робота тих. хто навчається та широке застосування у навчанні сучасних інформаційних, комп'ютерних та телекомунікаційних технологій за умов територіальної розрізненості викладача та слухачів.

К

Консультація

Вид навчального заняття, коли слухач отримує відповіді від викладача на конкретні запитання або пояснення конкретних положень чи аспектів їх практичного використання.

Конференція з обміну досвідом

Це інтерактивний вид заняття, основним змістом якого є обговорення попередньо підготовлених доповідей слухачів з актуальних проблем їхньої професійної або управлінської діяльності, власного передового досвіду.

М

Мoodle

Це назва платформи, що дозволяє будь-кому дистанційно, за допомогою Інтернету, оволодіти навчальним матеріалом та самому створювати дистанційні курси і проводити навчання на відстані (від англ. Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) модульне об’єктно-оріентоване динамічне навчальне середовище — вільна система управління навчанням (LMS).

О

Обліковий запис

 у комп'ютерній системі — сукупність наданої інформації про користувача, засобів та прав користувача відносно багатокористувацької системи.

П

Папка

Віртуальна папка на сервері, в якій викладач може розмістити файли для студентів

Педагогічна практика

 

Має на меті отримання слухачем професійних навичок, умінь, ознайомлення з ППД та інноваційною діяльністю навчальних закладів, а також навичок аналітичної роботи. 

 

Т

Тест

( слова англ. Test - «випробування», «перевірка») або випробування - спосіб вивчення глибинних процесів діяльності системи, за допомогою приміщення системи в різні ситуації і відстеження доступних спостереженню змін у ній.

Ф

Форум

Інтернет-ресурс, популярний різновид спілкування в інтернеті. На форумі створюються теми для спілкування, що робить його кращим за чат. Всі, кого цікавить певна інформація, можуть зручно й швидко переглянути її на форумі. 

Ч

Чат

 (англ. chat — «балачка») — мережевий засіб для швидкого обміну текстовими повідомленнями між користувачами інтернету у режимі реального часу. 


Сторінка:  1  2  (Далі)
Все