четвер, 20 червень 2019, 15:00
Сайт: Дистанційне навчання в ПОІППО
Курс: Дистанційне навчання в ПОІППО (Дистанційне навчання в ПОІППО)
Глосарій: Глосарій
А

Адміністратор

Роль, яка надає користувачу повний набір прав та привілеїв при роботі з Moodle, а також у всіх курсах.

Б

Блоґ

(англ. blog, від web log, «мережевий журнал чи щоденник подій») — це веб-сайт, головний зміст якого — записи, зображення чи мультимедіа, що регулярно додаються. Для блоґів характерні короткі записи тимчасової значущості.

Г

Глосарій

 (лат. glōssarium — «словник глос ») — словник до тексту, що пояснює маловідомі або застарілі слова. Глосарій — список понять в специфічній області знання з їх визначеннями. 

Д

Дистанційне навчання (ДН)

Форма організації навчального процесу та педагогічна технологія, основою якої є керована самостійна робота тих. хто навчається та широке застосування у навчанні сучасних інформаційних, комп'ютерних та телекомунікаційних технологій за умов територіальної розрізненості викладача та слухачів.

К

Консультація

Вид навчального заняття, коли слухач отримує відповіді від викладача на конкретні запитання або пояснення конкретних положень чи аспектів їх практичного використання.

Конференція з обміну досвідом

Це інтерактивний вид заняття, основним змістом якого є обговорення попередньо підготовлених доповідей слухачів з актуальних проблем їхньої професійної або управлінської діяльності, власного передового досвіду.

М

Мoodle

Це назва платформи, що дозволяє будь-кому дистанційно, за допомогою Інтернету, оволодіти навчальним матеріалом та самому створювати дистанційні курси і проводити навчання на відстані (від англ. Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) модульне об’єктно-оріентоване динамічне навчальне середовище — вільна система управління навчанням (LMS).

О

Обліковий запис

 у комп'ютерній системі — сукупність наданої інформації про користувача, засобів та прав користувача відносно багатокористувацької системи.

П

Папка

Віртуальна папка на сервері, в якій викладач може розмістити файли для студентів

Педагогічна практика

 

Має на меті отримання слухачем професійних навичок, умінь, ознайомлення з ППД та інноваційною діяльністю навчальних закладів, а також навичок аналітичної роботи.